FOTOWOLTAIKA DLA FIRMY

Czyli jak zredukować koszty energii elektrycznej w przedsiębiorstwie, już po 6-8 latach!

Chcesz uzyskać więcej informacji?

Zadzwoń teraz 227 656 444

Dla kogo jest oferta dedykowana dla firm?

Jak zaoszczędzić na prądzie?

Własna elektrownia słoneczna dla firmy to przedsięwzięcie, które zapewni obniżenie rachunków za prąd i zapewni niezależne źródło zasilania. Ceny prądu w Polsce będą rosły ze względu na koszty surowca , ogólnoświatowe obostrzenia związane z emisją CO2, ogromnymi kosztami budowy elektrowni.

Aby uniknąć niewątpliwych podwyżek prądu a wraz z nimi kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, idealnym rozwiązaniem wydaje się być instalacja fotowoltaiczna.

W przypadku przedsiębiorstwa zużywającego do 50 000kWh rocznie wystarczającym rozwiązaniem jest mikroinstalacja do 50kW, gdzie przedsiębiorca jest jednocześnie prosumentem (producentem i odbiorcą energii), któremu przysługuje magazynowanie i odbiór od zakładu energetycznego nadmiaru energii. Ponieważ magazynowanie jest bezpłatne, odbiór energii z instalacji o mocy powyżej 10 kW wynosi 70%, z instalacji poniżej 10 kW można odebrać do 80% zmagazynowanej energii w ciągu 12 miesięcy. Taki przedsiębiorca nie ponosi opłat za rozliczanie i przyłączenie instalacji do sieci, obowiązują go jedynie koszty stałe.

Korzyści założenia fotowoltaiki z naszą firmą?

Już teraz! Odbierz gwarantowane 5000 zł dopłaty do swojej instalacji z rządowego programu „Mój Prąd”!

Jaka instalacja dla firmy?

Dla fabryk i zakładów przemysłowych o zapotrzebowaniu od 50 000kWh do 500 000kWh/rok umożliwia się małą instalację o mocy do 500 kW, która nie wymaga koncesji elektrowni a koszty przyłącza dzielone są pomiędzy przedsiębiorcę a zakład energetyczny. W tym przypadku zaleca się dobór instalacji fotowoltaicznej pod zapotrzebowanie zakładu, ponieważ nie ma możliwości przechowywania energii przez zakład energetyczny, sprzedaż a późniejsze odkupienie od zakładu nadmiaru energii jest nieopłacalne z powodu doliczanych kosztów przesyłu, Vatu i akcyzy. Mała instalacja jest wystarczająca dla zakładów i firm działających w rozmaitych branżach.

Coraz większym zainteresowaniem wśród inwestorów cieszy się inwestycja w duże instalacje tzw. farmy fotowolaiczne, moc których zaczyna się od 500kW a zależy od rozmachu przedsięwzięcia, kryteriów związanych z uzyskaniem koncesji: uzależnionych od powierzchni gruntów, ich klasy, możliwości podpięcia do sieci średniego napięcia.

Finansowanie instalacji fotowoltaicznych dla przedsiębiorców jest traktowane przez instytucje bankowe preferencyjnie, z uwagi na fakt, że troska o Ziemię, w dzisiejszej dobie to jeden z głównych tematów w dyskursie o rozwoju świata w najbliższych dziesięcioleciach. Stąd też niezwykle korzystne możliwości kredytowania wszelakich inwestycji związanych z maksymalnym wykorzystaniem naturalnych źródeł energii w tym fotowoltaiki. Banki w Polsce udzielają specjalnych pożyczek gotówkowych nazywanych eko-pożyczka lub pożyczka energooszczędna, które pozwalają na 100% pokrycie kosztów takiej inwestycji, przy oprocentowaniu 2,5-5% w skali roku, rozłożonych na 10-15 lat.

Na jakie wsparcie może liczyć Twoja firma?

Wsparciem finansowym przy instalacji fotowoltaicznej służą dotacje państwowe lub samorządowe. Jednym z takich programów dedykowanych dla przedsiębiorców jest „Bocian”, projekt NFOSIGW z założenia mający ograniczyć emisję CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł . „Bocian” gwarantuje pożyczkę w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 40 mln, oprocentowanie w skali roku wynosi 2% i jest rozłożone na 15 lat.

Samorządy, również wspierają rozwój eko energii, poprzez programy dedykowane, jak np. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, który w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, działaniu 4.2 Produkcja energii OZE w przedsiębiorstwach, który przewiduje dofinansowanie w zależności od mocy instalacji fotowoltaicznej od 60 do 80% kosztów kwalifikowanych.

Leasing to jedna z najpopularniejszych z form nabycia środków trwałych przez przedsiębiorcę. Ta forma wsparcia ma również zastosowanie w stosunku do tej grupy, która planuje ulokować kapitał w instalacji fotowoltaicznej. Oprócz tego, instytucje leasingowe udzielają korzystnie oprocentowanych pożyczek dla tej formy działalności.

Fotowoltaika to przyszłość, kto szybciej to pojmie ten odniesie sukces, rynek jest chłonny a energia nieograniczona. Kierunek rozwoju wielu dziedzin życia gospodarczego i społecznego dyktuje dziś energia naturalna.

Jesteś zdecydowany?

Zadzwoń teraz 227 656 444

OFERUJEMY PRODUKTY SWIATOWYCH MAREK:

Działamy na terenie całej Polski

Skontaktuj się z nami!

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Ustawienia plików cookie możesz zmienić z poziomu przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close